Styrelse

Ledamöter

Jan Wikander, ordförande
Ledamot i RK
jan.wikander [at] stockholmsschack.se

Robert Spångberg, vice ordförande
Ordförande i PRU och ledamot i IU
robert.spangberg [at] stockholmsschack.se

Dan Haglund, sekreterare
Ordförande i TU
dan.haglund [at] stockholmsschack.se

Tommy Bech-Kristensen, skattmästare
Ledamot i EU
tommy.bech-kristensen [at] stockholmsschack.se

Linda von Fircks, ledamot
Ledamot i UU
linda.von.fircks [at] stockholmsschack.se

Björn Gambäck, ledamot
Ledamot i TU
gamback [at] stockholmsschack.se

Linda von Fircks, ledamot
Ledamot i UU
linda.von.fircks [at] stockholmsschack.se

Johannes Haddad, ledamot
Ordförande i UU
johannes.haddad [at] stockholmsschack.se

Lars OA Hedlund, ledamot
Ledamot i IU
lars.oa.hedlund [at] stockholmsschack.se

Mikael Sandberg, ledamot
Ordförande i S4an/Skol
mikael.sandberg [at] stockholmsschack.se

Lennart Gustavsson, 1:e suppleant
Ledamot i TU
lennart.gustavsson [at] stockholmsschack.se

Martin Skjöldebrand, 2:e suppleant
Ordförande i IU
martin.skjoldebrand [at] stockholmsschack.se

Jonas Sandbom, ständigt adjungerad
Kanslichef
jonas.sandbom [at] stockholmsschack.se

Kontaktuppgifter till styrelse, revisorer och valberedning kan ses här.