Löpande information!Stor turnering i egen regi
   Eloturneringen 2-10 aug 2014     
   Rockaden Open 8-10 aug 2014     

18-24 Augusti
Inbjudan Anmälan senast 15 aug. webbanmälan
Just nu 5 anmälda. Se anmälda
>>Överblick (upplägg)
                                               

 Hjälp | admin 

tidigare nyheter Info     

Information

Hemsidan ska fungera till 100% nu! (2014-07-25 14:00)
Uppdateringar kommer att göras i dagarna gällande kalender, bilder samt gamalt material som borde ha kommit upp under slutet av juli.

Stockholm OPEN

Din Webbanmälning här Just nu 5 anmäldaNyheter juni


2014-07-19 - Stockholm ELO
Nr: [725] Kategori: | Skribent: Webmaster


Inbjudan PDF


2014-06-26 - Stockholm Open 18-24 augusti
Nr: [724] Kategori: | Skribent: Webmaster
2014-06-26 - Problem med webbhotell
Nr: [723] Kategori: Nyhet | Skribent: Webmaster


Midsommarhelgen så blev det ett angrepp på webbhotellet som vi anlitar. Det som hände var att efter ca 10-20 sekunder, så kunde man plötsligt bli länkad till andra sidor........

Webbhotellet har meddelat att det har dom åtgärdat och vi hoppas att det inte händer igen. Vi ber om ursäkt för detta.2014-06-02 - Kongresshandlingar 4 juni
Nr: [722] Kategori: Nyhet | Skribent: Webmaster


Till anslutna föreningar, styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.
Kongressen består av ombud för föreningarna. Varje förening får sända ett ombud. Ombud ska visa fullmakt från sin förening och får bara företräda en förening. Ordinarie ledamot eller suppleant i förbundets styrelse, eller anställd i förbundet, kan ej utses till ombud vid kongress. Kongressen är beslutsför med det antal ombud som infunnit sig. Ombud har en röst för varje påbörjat 30-tal av föreningens registrerade medlemmar, dock högst 12 röster. Beslut fattas med enkel majoritet, där inte annat framgår av våra stadgar. Vid lika röstetal avgör lotten. Föreningsmedlem får närvara och yttra sig vid kongress men har ej rösträtt.

DAGORDNING
§ 1 Öppning av kongressen 19:00 Kom i tid!
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Upprop av ombuden samt justering av röstlängden
§ 5 Godkännande av dagordningen
§ 6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet och tillika vara rösträknare
§ 7 Föredragning av protokoll från föregående kongress, 2013-12-11, bilaga 3
§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, bilaga 4
§ 9 Revisionsberättelse, finns med i verksamhetsberättelsen
§ 10 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
§ 11 Propositioner och motioner
a) Proposition angående övergångsregler, bilaga 5
b) Motion från Täby SK, bilaga 6
c) Styrelsens svar på motionen från Täby SK, bilga 7
§ 12 Fastställande av avgifter till Förbundet
§ 13 Val av ordförande i Riltonkommittén
§ 14 Övriga ärenden och information från styrelsen
§ 15 Avslutning av kongressen

Övriga bilagor: Röstlängd, bilaga 1
Fullmakt från föreningen, bilaga 2

Förbundet bjuder på förtäring. Välkommen!
Stockholms Schackförbund 2014-05-08

Rrevisionsberättelsen
Kallelse
Röstlängd
Motion från Täby SK

Fullmakt

Observera att endast klubbar som kommit in med fullmakter i tid, d.v.s. senast den 3 juni 2014, kommer att ha rösträtt på kongressen.
Fullmakten ska också vara undertecknad av annan person än ombudet.


Proposition
Kongressprotokoll 11 dec 2013
Styrelsens svar på Täby SK motion
Verksamhetsberättelsen 2013

Länk:
Tidigare protokoll (Se ladda ner)


Äldre nyheter


 Salongerna öppettider
Information:
Stockholms Schackförbunds höstkongress 2013-12-11 beslöt kongressen att från och med 2014-01-01 slopa inträdet på Stockholms Schacksalonger och ersätta det med evenemangshyra.

   Mån - Fre 15:00 - 22:00
   Lör - Sön STÄNGT
   Undantag när tävlingar spelas

   Kontakt / Hitta oss


 Inbjudningar         Se alla
   2014-08-18
   Stockholm Open 2014

 Kommande arrangemang

   Visma Chess Tournament 2014
   25-29 juni. Program


   1-14 augsuti. Information


   11-20 Juli. Information Webbanmälningar

Se alla som har gjort en webbanmälan till någon tävling som arrangeras av förbundet.

Klicka nedan för att se i respektive turnering:


Ansvarig över webbanmälningar är Mikael Helin (TU).


 Sökningsfunktion